Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 06/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 06/02/2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6849502, 4
Giải 11034811, 3, 7, 8
Giải 213926 2893326
Giải 305058 03386 86702
53471 39313 79780
33, 6, 7
48
Giải 41485 0837 7593 421751, 4, 8, 8
Giải 52760 8804 1151
3299 5766 0458
60, 6
71, 3
Giải 6336 173 38880, 5, 6, 8
Giải 718 54 11 9893, 5, 8, 9
Mã Đặc Biệt: 10LD

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 05/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 05/02/2018

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt3682900, 4, 4, 7
Giải 14640412
Giải 247407 9915624, 9
Giải 341804 74553 36631
05391 50900 26450
31, 2
41
Giải 42085 3669 8686 855550, 3, 5, 6
Giải 52512 3194 2197
1478 9032 1767
64, 7, 9
71, 3, 7, 8
Giải 6464 471 48484, 5, 6
Giải 773 41 24 7791, 4, 7
Mã Đặc Biệt: 4LE 13LE 14LE

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 04/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 04/02/2018

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt5264303, 3, 9
Giải 14413819
Giải 286890 8423025, 8
Giải 361909 20435 67671
71099 26983 14879
30,2,3,5,5,8,8
43
Giải 47367 3475 5465 797453
Giải 54488 6025 1328
6319 2833 6835
65, 7
71, 4, 5, 9
Giải 6793 289 70383, 8, 9
Giải 753 03 38 3290, 3, 9
Mã Đặc Biệt: 2LF 4LF 9LF

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 03/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 03/02/2018

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt3760101, 3, 4, 6, 8
Giải 19318510, 4, 5, 5
Giải 227008 1347923, 7
Giải 380514 22827 16815
20315 12634 34210
34
40, 9
Giải 45575 6106 3757 957957
Giải 59498 5477 2404
5123 3584 8876
63, 4, 7
75, 6, 7, 9, 9
Giải 6183 867 76483, 4, 5
Giải 763 40 49 0398
Mã Đặc Biệt: 3LG 4LG 14LG

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6157300, 2, 4, 5
Giải 11506816
Giải 281305 1786222, 3, 5, 9
Giải 393687 00186 91229
56941 88798 42216
30
41, 8
Giải 40275 7725 0274 34005
Giải 53173 7480 7872
3797 1422 5730
60, 2, 8, 9
70,2,3,3,4,5
Giải 6060 302 00480, 6, 7
Giải 748 23 69 7097, 8
Mã Đặc Biệt: 6LH 7LH 15LH

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 01/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 01/02/2018

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt4095103, 4
Giải 17291111, 7
Giải 228373 961552
Giải 338884 64450 82966
30636 03883 40691
33, 6
40, 2, 2, 4, 4
Giải 42188 7344 6571 584250, 1, 5
Giải 55077 9088 7074
6433 1389 7040
66
70, 1, 3, 4, 7
Giải 6180 804 71780,3,4,8,8,9
Giải 770 42 44 0391
Mã Đặc Biệt: 15LK

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 31/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 31/01/2018

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt7434803, 9
Giải 15197310, 5
Giải 234847 4662221, 2, 3, 7
Giải 308327 15882 30660
28221 74323 54547
3
43, 6, 7, 7, 8
Giải 49454 2153 5289 455150, 1, 3, 4
Giải 53943 1770 8009
8746 3574 2588
60
70, 3, 4, 5
Giải 6350 515 18482, 4, 6, 8, 9
Giải 775 86 03 109
Mã Đặc Biệt: 3LM 10LM 15LM

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 27/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 27/01/2018

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt3158302, 5
Giải 16472111,2,5,6,7,9
Giải 289072 7531720, 1, 9
Giải 363520 63193 25119
32082 24864 99134
33, 4, 5
4
Giải 44611 1802 9416 301250, 3
Giải 56533 7386 7580
7982 4553 2079
61, 4
72, 9
Giải 6961 650 22980, 2, 2, 3, 6
Giải 735 15 05 9191, 3
Mã Đặc Biệt: 1LR 13LR 14LR

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 26/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 26/01/2018

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt8244501
Giải 12054411, 2, 4, 7
Giải 205617 0593520, 6, 8
Giải 354781 66814 49277
16230 51047 69991
30, 2, 5
43, 4, 5, 6, 7
Giải 40072 0863 6993 91965
Giải 55126 8532 5012
6428 7920 9243
63, 4
72, 7
Giải 6311 690 58080, 1
Giải 701 64 46 9590, 1, 3, 5, 6
Mã Đặc Biệt: 7LS 11LS 15LS

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 25/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 25/01/2018

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6056800, 1, 2, 9
Giải 17032619
Giải 272389 1862221, 2, 6
Giải 341497 24533 90944
06093 71919 77901
32, 2, 3, 6
41, 4, 6
Giải 49521 7446 5567 940254
Giải 59875 7832 2554
9162 0236 6892
62, 7, 8
75, 5
Giải 6275 091 13289
Giải 793 00 41 0991, 2, 3, 3, 7
Mã Đặc Biệt: 7LT