Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 24/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 24/01/2018

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt4165703, 9
Giải 17524210,0,1,2,2,7
Giải 248649 1595622, 6, 7
Giải 332917 87951 53610
05326 74177 52903
35, 9
40, 2, 3, 6, 9
Giải 41370 6940 6509 352751, 5, 6, 7, 9
Giải 53955 0912 8522
5259 7810 6562
60, 2
70, 7
Giải 6543 412 9398
Giải 735 60 11 469
Mã Đặc Biệt: 1LV 10LV 14LV

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 23/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 23/01/2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt3310100, 1, 4
Giải 11369911, 7
Giải 206448 5355621, 1, 1, 9, 9
Giải 341545 87121 33421
79329 40417 74711
30
45, 8
Giải 45473 9173 0155 108855, 5, 6, 7
Giải 52857 7772 9878
6304 2992 6155
62
72, 3, 3, 8
Giải 6162 482 52182, 8
Giải 798 00 30 2992, 8, 9
Mã Đặc Biệt: 13LX

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 22/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 22/01/2018

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt2496004, 7, 8
Giải 17181614, 4, 4, 6, 8
Giải 248456 6500722, 6, 8
Giải 345204 14171 17814
08814 24484 30480
36
4
Giải 44822 7808 7678 495050,0,0,2,4,6
Giải 55967 1450 4285
8052 9014 9066
60, 5, 6, 7
71, 8
Giải 6828 354 13680, 4, 5
Giải 726 18 50 659
Mã trúng Đặc Biệt: 5LY 6LY 13LY

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 20/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 20/01/2018

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6946300, 3, 5
Giải 18466318
Giải 219391 6356228, 8
Giải 357170 27438 08585
72751 97105 53985
32, 6, 7, 8
44
Giải 41703 8428 0477 585151, 1, 3, 5
Giải 57355 8695 2100
0086 5236 6737
62, 3, 3
70, 6, 7
Giải 6232 744 19585, 5, 6
Giải 718 28 76 5391, 5, 5
Mã trúng Đặc Biệt: 4KA 11KA 15KA

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 19/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 19/01/2018

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6772108
Giải 11994018
Giải 239557 5244921, 9
Giải 312494 57279 50133
36591 38271 69351
31, 1, 3, 4, 7
40, 4, 9
Giải 47372 9108 6444 163151, 6, 7
Giải 57529 6437 8297
7262 9279 3799
61, 2
71, 2, 5, 9, 9
Giải 6018 975 38585
Giải 734 56 61 3191, 4, 7, 9
Mã trúng Đặc Biệt: 1KB 5KB 6KB

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 18/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 18/01/2018

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt4120101, 4, 4, 8
Giải 18141514, 5, 7
Giải 267252 3378723
Giải 309739 48094 15123
29155 23283 06298
37, 9, 9
47
Giải 43953 6591 1586 276252, 3, 5
Giải 54876 6162 6483
6491 6591 9204
62, 2
76
Giải 6247 237 61783, 3, 6, 7
Giải 708 04 14 3991, 1, 1, 4, 8
Mã trúng ĐặcBiệt: 11KC

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 17/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 17/01/2018

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6260903,5,5,6,8,9,9
Giải 1531421
Giải 213097 9597922, 8
Giải 367322 03009 05080
08283 10593 11060
34, 6
42
Giải 40834 4106 7269 737755
Giải 55370 7594 2189
8276 9405 3503
60, 3, 9
70, 1, 6, 7, 9
Giải 6863 905 23680, 3, 9
Giải 708 55 71 2893, 4, 7
Mã trúng Đặc Biệt: 10KD 13KD 15KD

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/01/2018

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt1376600, 2, 6, 7, 7
Giải 11983711, 6
Giải 207606 4238520, 4, 9
Giải 347087 56438 91653
69267 03282 21195
34, 7, 8, 8
4
Giải 44577 2896 7929 737753
Giải 50334 7000 5916
4124 6482 5611
60, 6, 7
77, 7
Giải 6038 407 38282, 2, 2, 5, 7
Giải 760 20 07 0295, 6
Mã trúng Đặc Biệt: 14KE

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/01/2018

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt8529801, 5
Giải 16658412, 5
Giải 294021 0719721,1,3,6,8,8
Giải 323194 03782 45695
22526 52121 46928
3
41, 2, 5, 6, 9
Giải 46912 9705 9023 707553
Giải 53271 8761 0728
8341 3853 0942
61
71, 5
Giải 6649 301 99480, 2, 4
Giải 745 15 80 4694, 4, 5, 7, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 12KF 13KF 15KF

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 14/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 14/01/2018

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt4502103, 4, 9
Giải 15570310, 1, 4
Giải 220737 4986621, 8
Giải 312573 08149 30138
42233 81144 58368
30,2,3,7,7,8
43,4,7,8,9,9
Giải 45985 7114 1848 06095
Giải 56604 4030 5049
7928 9347 1079
66, 8
73, 6, 9
Giải 6310 543 68585, 5
Giải 737 32 76 119
Mã trúng Đặc Biệt: 2KG 7KG 13KG