Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 07/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 07/02/2018

Đà NẵngKhánh Hòa
Giải .83039
Giải .7564321
G.61673
8516
7496
8068
1610
8710
Giải .562390921
Giải .475131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
Giải .304048
18206
19561
50246
Giải .24413659801
Giải .12166029159
Đặc Biệt714038308474

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Ba ngày 06/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Ba ngày 06/02/2018

Đắc LắcQuảng Nam
Giải .86822
Giải .7081229
Giải .65309
5861
0526
6713
7891
0972
Giải .581657631
Giải .467030
52981
55892
37091
29540
53385
29300
08692
69406
34695
90671
36320
67596
94974
Giải .373511
75202
16007
39606
Giải .29609364363
Giải .12837736012
Đặc Biệt893484944235

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 05/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Hai ngày 05/02/2018

Phú YênThừa Thiên Huế
Giải .80466
Giải .7626887
Giải .60686
3256
6388
0804
7295
4439
Giải .552606467
Giải .430612
31951
90438
25976
71215
18881
72759
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
Giải .323095
66211
41375
10995
Giải .27968468467
Giải .17856545582
Đặc Biệt603990040132

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 04/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 04/02/2018

Khánh HòaKon Tum
Giải .87809
Giải .7910295
Giải .64616
3504
2858
3885
1431
7785
Giải .537333132
Giải .427386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
Giải .369469
63785
97346
46727
Giải .24109434357
Giải .11967866244
Đặc Biệt416009243296

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 03/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 03/02/2018

Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải .8165909
Giải .7125259637
Giải .65542
5811
6520
9510
4910
3293
3580
0100
0583
Giải .5778068092145
Giải .400184
34981
03399
93926
35557
11011
56309
96163
37040
21819
76072
68700
63248
34239
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
Giải .333674
24034
45289
60640
94703
80460
Giải .2732110913195804
Giải .1485011276488406
Đặc Biệt173622647341964081

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Gia LaiNinh Thuận
Giải .85580
Giải .7926791
Giải .67784
8477
7417
0927
6949
7853
Giải .581236073
Giải .486878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
53398
91372
72710
67977
23329
32090
98854
Giải .361084
20574
89521
35512
Giải .27379634799
Giải .12860786062
Đặc Biệt826248206563

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Năm ngày 01/02/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Năm ngày 01/02/2018

Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải .8813110
Giải .7083704901
Giải .67545
5673
3248
8713
4669
4547
9923
5335
7229
Giải .5648898644546
Giải .468459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
Giải .397670
37462
76772
69007
42867
49935
Giải .2189935833513323
Giải .1159672671791718
Đặc Biệt211667269143884210

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 31/01/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Tư ngày 31/01/2018

 Đà NẵngKhánh Hòa
Giải .88575
Giải .7235115
Giải .65060
6618
1851
3142
3474
5393
Giải .580328459
Giải .418980
35406
44044
98812
93935
13482
80554
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
Giải .324814
12877
54300
40726
Giải .28875957595
Giải .11557092906
Đặc Biệt807812217901

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 27/01/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 27/01/2018

Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải .8736747
Giải .7001485405
Giải .66690
3668
4596
1152
0797
1175
0719
3672
6585
Giải .5539015132265
Giải .499717
48107
61826
15662
53023
81423
80226
80025
27611
96538
78091
68025
81770
47686
06073
66730
19065
60649
72592
31734
79660
Giải .317620
17676
69619
16069
89581
49365
Giải .2228168415064240
Giải .1232070759642053
Đặc Biệt196296962139546972

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 26/01/2018

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 26/01/2018

Gia LaiNinh Thuận
Giải .87332
Giải .7035492
Giải .64405
0270
6533
1224
5062
7703
Giải .546919024
Giải .407046
87082
64241
74107
49400
47841
81186
77836
66843
12939
81652
79901
08948
97737
Giải .381792
40542
93384
30367
Giải .29529935662
Giải .15934502350
Đặc Biệt159337641164