Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 09/04/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt2371600, 4, 9
Giải 10205310, 3, 6, 7
Giải 229923 0089623, 9, 9
Giải 335634 16713 67065
99317 85749 76499
31, 3, 4
49
Giải 43400 5372 0431 427453, 4, 7
Giải 51798 8729 6709
2733 5004 3888
65, 5
72, 4, 5
Giải 6197 310 45788
Giải 754 65 75 2996, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TS 11TS 12TS