Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 15/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 15/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 15/10/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt3018500, 0, 3
Giải 17371610, 6, 6
Giải 270384 1015129
Giải 379631 21440 87967
72030 27782 29061
30, 1, 4
40, 9
Giải 46216 3229 5510 286850, 1, 1, 5
Giải 50250 7574 2367
3400 2234 2600
60,1,7,7,8,8
73, 4
Giải 6351 068 97382, 4, 5
Giải 703 55 49 609
Mã trúng Đặc Biệt: 3EZ 6EZ 7EZ