Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/03/2017

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/03/2017

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 28/03/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biết9223300, 0, 3
Giải 17294413, 4, 6, 7, 9
Giải 213016 9904920, 2, 4, 5, 6
Giải 318855 02800 55900
58817 20013 11903
30, 3, 8
44, 5, 9
Giải 42930 3926 8863 942555, 5, 7
Giải 57757 6614 9366
1422 4776 2687
63, 6
70, 6
Giải 6220 719 92487
Giải 745 70 38 559
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TD 8TD 13TD