Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt6492400, 3
Giải 13156210, 1, 5, 9
Giải 270553 7860020, 4, 5, 5
Giải 373175 81560 21988
19344 08419 51925
31, 4, 4, 8
44, 5, 6
Giải 49620 7710 3734 623451, 2, 3, 4
Giải 54745 7731 2738
1946 6625 8888
60, 2
75
Giải 6251 303 35284, 8, 8
Giải 784 11 54 159
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TX 6TX 13TX