Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt5570803, 4, 8
Giải 17994812, 2, 8
Giải 263367 9085225, 6
Giải 363197 79012 77626
56843 11525 20904
30, 6, 9, 9
40, 3, 8
Giải 42939 4367 9840 875050, 1, 2, 2
Giải 50718 9639 3012
7477 4730 1903
67, 7
73, 4, 7
Giải 6973 574 29684
Giải 751 84 52 3696, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7TP 11TP 13TP