Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 20/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 20/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 20/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt648290
Giải 15668518, 9
Giải 293870 6161829, 9
Giải 324233 34184 43393
58282 66831 22367
30, 1, 3, 5, 8
40, 0
Giải 41087 7887 2940 973050, 7, 7
Giải 56319 6838 7081
6697 4557 3799
60, 7
70
Giải 6250 935 15781,2,4,5,7,7
Giải 798 60 40 2993, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UF 11UF 13UF