Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 22/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 22/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 22/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt5903600
Giải 10844010, 1, 2
Giải 287300 9812720, 0, 7
Giải 323136 17174 15330
14453 96464 41560
30, 4, 5, 6, 6
40, 2
Giải 42420 4834 9497 207253
Giải 50785 1761 2942
7512 8411 8962
60, 1, 2, 4, 5
72, 3, 4, 5
Giải 6765 735 32085
Giải 710 95 73 7595, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UH 9UH 14UH