Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/06/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt7806102, 2, 6
Giải 17478319
Giải 251037 0665723
Giải 381606 28536 84094
15439 65733 46534
33,4,6,7,7,8,9
42
Giải 49965 1419 5491 850250, 4, 5, 7, 7
Giải 51381 4498 5742
2350 8923 8738
61, 5, 5
7
Giải 6254 002 08781, 3, 7
Giải 765 55 57 3791, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XV 11XV 13XV