Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt5714907, 8
Giải 10124510, 1, 2, 3
Giải 234607 430572
Giải 305436 33432 43808
99439 06253 36530
30, 0, 2, 6, 9
45, 5, 9
Giải 44261 8710 3895 606453, 5, 6, 7
Giải 50513 9256 4855
2973 9473 9012
61, 2, 4, 7
73, 3, 9
Giải 6562 067 73082
Giải 782 79 45 1195
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM 12UM 15UM