Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 08/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 08/01/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 08/01/2018

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt7970807, 8, 8, 9
Giải 19595510, 3, 7
Giải 213054 858502
Giải 370232 52809 50542
00493 24973 06079
32, 2, 6, 7
42, 8
Giải 47310 8360 7553 468150, 3, 3, 4, 5
Giải 52390 1907 6737
5248 9032 3108
60, 3
73, 9
Giải 6117 693 21381, 5
Giải 785 63 53 3690, 3, 3
Mã trúng Đặc Biệt: 2KR 7KR 13KR