Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 15/05/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc Biệt9574905, 6, 7
Giải 1953861
Giải 235952 8627222, 4, 9
Giải 389532 68740 01644
82305 19536 58706
31, 2, 6
40, 4, 4, 9, 9
Giải 43896 6955 1594 113152, 5, 5, 8
Giải 59571 2424 2107
2990 7389 1255
62
71, 2
Giải 6258 483 32283, 6, 9
Giải 729 62 49 4490, 4, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3VL 6VL 14VL