Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 24/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 24/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 24/04/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt8038402, 9
Giải 19479510,4,5,7,9,9
Giải 239622 4112320, 2, 3, 6, 9
Giải 319014 80429 62284
88419 41086 30802
30, 1, 2, 6
41, 2
Giải 47872 4165 3593 55265
Giải 56141 1630 7617
7320 4815 3968
65, 8
72
Giải 6319 842 11084, 4, 6
Giải 736 32 31 0993, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8UL 9UL 11UL