Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 15/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 15/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 15/06/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt3817103, 6
Giải 18676210, 2, 5
Giải 267325 7246425, 5, 5
Giải 333710 70003 52875
28995 26085 12643
3
43, 3, 5
Giải 49882 2645 8515 432550, 9
Giải 51784 6006 4659
8983 0950 1190
62, 4, 6
71, 5, 9
Giải 6796 666 04382, 3, 4, 4, 5
Giải 725 12 84 7990, 5, 6
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1XZ 3XZ 13XZ