Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 16/11/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt247500
Giải 17965112, 6, 6, 7
Giải 248686 7498126
Giải 374746 15197 68457
64626 31017 10599
31
43, 5, 6, 9
Giải 46749 3943 3212 696850,0,1,7,8,9,9
Giải 55273 3287 6159
6971 0045 1416
68
71, 3
Giải 6158 280 01680, 1, 6, 7
Giải 750 31 59 9595, 7, 9
Mã trúng Đăc Biệt : 15FK