Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt2436303, 9
Giải 13749518
Giải 239103 5962625, 6, 6, 6
Giải 355295 51653 34318
17096 10350 10442
37
41, 2, 7
Giải 46957 2679 6363 890950, 3, 3, 7
Giải 58125 0762 7373
8747 6293 0864
61, 2, 3, 3, 4
73, 9
Giải 6526 726 8378
Giải 798 53 61 4193, 5, 5, 6, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UP 6UP 13UP