Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 02/02/2018

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
Đặc Biệt6157300, 2, 4, 5
Giải 11506816
Giải 281305 1786222, 3, 5, 9
Giải 393687 00186 91229
56941 88798 42216
30
41, 8
Giải 40275 7725 0274 34005
Giải 53173 7480 7872
3797 1422 5730
60, 2, 8, 9
70,2,3,3,4,5
Giải 6060 302 00480, 6, 7
Giải 748 23 69 7097, 8
Mã Đặc Biệt: 6LH 7LH 15LH