Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 07/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 07/07/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt1378600
Giải 12463212, 5, 7
Giải 290768 300152
Giải 355180 81193 99038
75758 46190 94970
32, 7, 8
4
Giải 42157 0981 3082 388654, 6, 7, 8
Giải 52661 7995 9900
1092 7837 8492
61, 8, 9
70, 5
Giải 6956 669 81280, 1, 2, 6, 6
Giải 754 17 98 7590,2,2,3,5,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8ZB 9ZB 14ZB