Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 15/12/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 15/12/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 15/12/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦUĐUÔI
 Đặc Biệt1716801, 2, 3
Giải 19146412, 4
Giải 213558 2050123, 6, 6, 6
Giải 398353 60126 02603
85026 92245 07184
32, 5, 6
45, 7
Giải 41136 1532 1397 459453, 8
Giải 51014 4335 3269
6926 0366 8212
64,4,6,8,8,9
7
Giải 6889 847 16484, 9
Giải 794 23 02 6894, 4, 7
Mã trúng Đặc Biệt: 5HX 10HX 13HX