Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt0548002, 2, 4, 6, 8
Giải 1818041
Giải 240688 1195421, 3, 5
Giải 391141 61137 05799
90202 01193 68370
30, 5, 7, 8
41, 3, 4
Giải 45543 5562 4938 850254, 7
Giải 57421 1706 9067
3325 3708 9279
62, 7
70, 9
Giải 6184 523 54480, 4, 8, 9
Giải 735 30 89 5793, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YA 7YA 10YA