Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/06/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt

86523

0

0, 5

Giải 1

26145

1

2, 3

Giải 2

12726 27574

2

1, 3, 6, 9

Giải 3

49974 75954 05788
72691 53659 24081

3

0

4

3, 5, 9

Giải 4

9484 7352 1183 1500

5

2, 4, 9, 9

Giải 5

3230 1265 1429
1673 3721 2612

6

0, 5

7

3, 4, 4

Giải 6

660 013 343

8

1, 1, 3, 4, 8

Giải 7

05 59 49 81

9

1

Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YH 6YH 8YH