Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt2685200, 9
Giải 19995710,1,2,2,5,6,7,7
Giải 201212 8400922, 3, 5, 7
Giải 327717 07115 21241
42700 19390 62911
32, 2, 5
41
Giải 46512 1162 3732 163251, 2, 7
Giải 50777 2235 7327
6098 1010 2416
62, 6, 9
77
Giải 6622 725 2178
Giải 751 69 23 6690, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4UQ 8UQ 15UQ