Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Năm ngày 12/10/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Năm ngày 12/10/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Năm ngày 12/10/2017

Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải .8376512
Giải .7474341060
Giải .65288
7909
2375
9388
3353
2060
3219
1051
9909
Giải .5200645207573
Giải .453614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
Giải .306497
68975
96331
29552
03299
37513
Giải .2879525160179082
Giải .1660057964844427
Đặc Biệt935598207987898178