Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 05/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 05/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 05/01/2018

Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải .8755417
Giải .7927423261
Giải .62203
5036
8438
9299
4471
7803
7202
8755
3356
Giải .5579111494965
Giải .426404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
11162
48783
74796
37205
72904
24296
45634
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
Giải .362807
56314
04741
44936
31609
69998
Giải .2937068566810670
Giải .1259529633178009
Đặc Biệt769585438955018198