Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 12/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 12/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 12/01/2018

Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải .8314274
Giải .7512845700
Giải .68245
3891
6325
4212
5464
3142
1939
1813
5736
Giải .5752988394671
Giải .492157
12597
08506
14751
34902
65080
01373
87199
30643
94629
51720
23788
62432
18612
51476
26053
46318
06132
99055
54590
13029
Giải .342736
96090
50738
25576
35017
13540
Giải .2435837485932752
Giải .1862564390305347
Đặc Biệt815462600886344216