Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017

Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải 8672609
Giải 7355654335
Giải 65905
6408
4615
8534
7765
7493
5967
4589
7691
Giải 5759029926845
Giải 411605
82198
56046
48843
81346
34278
38229
46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
Giải 359229
74262
72057
62377
34366
60856
Giải 2419753774877354
Giải 1961411938644560
Đặc biệt152713953131942906