Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 19/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 19/01/2018

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 19/01/2018

Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
Giải .8936087
Giải .7054311560
Giải .69482
7057
9848
9884
8517
4080
7636
8751
7797
Giải .5282789410514
Giải .426298
96227
10585
07981
00218
44264
22715
53419
41192
74889
17307
58538
94697
67724
11022
68657
64838
88242
17570
35203
98325
Giải .381486
77284
95553
98093
78475
01820
Giải .2111185915774827
Giải .1386023381663635
Đặc Biệt054250038801223090