Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 20/10/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 20/10/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 20/10/2017

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải .8556108
Giải .7309133924
Giải .68918
3437
0144
7024
7140
5974
9247
1618
9627
Giải .5127327745205
Giải .425287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
Giải .373535
04287
34177
19970
49097
42858
Giải .2130008862411800
Giải .1346595208941349
Đặc Biệt937989708182142177