Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 28/10/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 28/10/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 28/10/2017

Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải .8033753
Giải .7931213255
Giải .61561
1534
5879
3951
5115
6638
4185
8701
4643
Giải .5582357386712
Giải .491192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
Giải .324759
70808
67180
42233
06860
57961
Giải .2669002811650316
Giải .1711561545733275
Đặc Biệt469465259876152079